Skip navigation

हामी तपाईंलाई कसरी मद्दत गर्न सक्छौँ?

Get started icon

सुरु गरौँ

कहाँबाट सुरु गर्ने थाहा छैन? आवेदन, प्लेसमेन्ट परीक्षण र थप कुराहरूमा मद्दत फेला पार्नुहोस्!

थप जान्नुहोस्

Financial aid icon

आर्थिक सहायता

कहाँबाट सुरु गर्ने थाहा छैन? आवेदन, प्लेसमेन्ट परीक्षण र थप कुराहरूमा मद्दत फेला पार्नुहोस्!

थप जान्नुहोस्

Military icon

सैनिक सहायता

सैनिकसँग सम्बन्धित विद्यार्थीहरूका लागि आर्थिक सहायतासम्बन्धी विशेष मार्गनिर्देशन।

थप जान्नुहोस्

Registration icon

दर्ता

TCC मा कक्षाहरू खोज्न, रोज्न र साइन अप गर्ने सम्बन्धी जानकारी प्राप्त गर्नुहोस्।

थप जान्नुहोस्

Forms icon

फारामहरू

TCC का विद्यार्थीका सबै फारामहरू हेर्नुहोस् र ती फाराम भर्ने तरिका सिक्नुहोस्।

थप जान्नुहोस्

MyTCC Icon

MyTCC

तपाईं आफ्नो विद्यार्थी पोर्टलमा के-के पहुँच गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारेमा जान्नुहोस् र सामान्य समस्याहरूमा मद्दत प्राप्त गर्नुहोस्।

थप जान्नुहोस्


सबै विषयहरू अन्वेषण गर्नुहोस्